logo
Boovie® 2023 a început! Află cum te poți înscrie aici.
Boovie 2023
Regulament

De-a lungul celor șapte ediții ale festivalului, Regulamentul a evoluat odată cu fenomenul Boovie, organizarea devenind un cuvânt-cheie. Înainte de a (re)intra în lumea noastră, trebuie să vă dezvăluim câteva actualizări ale regulamentului.

A. DATE GENERALE

1. CE ESTE BOOVIE?

Boovie® este un festival-concurs de book-trailere care oferă participanților o formă de instruire bazată pe dezvoltare personală și mijloace nonformale: citire conștientă, trailer, actorie, scriere creativă, montare-editare film, cinematografie, spot publicitar. Festivalul se va desfășura fizic și/sau online, în funcție de evoluția situației generate de orice eventuală pandemie sau operațiune specială, agresiune, război.

2. SCOPUL CONCURSULUI

Scopul concursului constă în motivarea elevilor să citească în mod conștient, prin realizarea unui concurs de book-trailere care să surprindă esența unor romane reprezentative pentru viața adolescentului din toate timpurile și din toate zonele lumii.

3. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Obiectivele generale ale concursului sunt:

a) Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi conștient;

b) Stimularea gândirii critice și autonome a elevilor, dar și dezvoltarea empatiei;

c) Dezvoltarea capacității de lucru în echipă;

d) Dezvoltarea capacității de a construi un mesaj printr-o abordare integrată;

e) Crearea unei viziuni multiculturale și transdisciplinare moderne, conectate la realitățile contemporane.

3.2. Obiectivele specifice ale concursului sunt:

a) Dezvoltarea competenţelor de analiză și sinteză, prin identificarea semnificațiilor nodale ale unei cărți și redarea acestora în limbaj filmic;

b) Încurajarea flexibilității în gândire, a responsabilității pentru deciziile luate în echipă, dar și a trăirii afective;

c) Formarea abilităţilor de negociere în echipă și de persuadare, necesare în realizarea unui produs publicitar;

d) Dezvoltarea spiritului de competiție pe criterii valorice;

e) Dezvoltarea competențelor tehnice și aplicarea lor în realizarea unui book-trailer;

f) Stimularea creativităţii și a exprimării acesteia în limbaje multimodale;

g) Lărgirea orizontului cultural prin contactul cu lumi și culturi diferite precum și cu situații de învățare diverse.

4. PARTICIPANȚI

Elevi din ciclul gimnazial - clasele V - VIII, din ciclu liceal - clasele IX - XII, din unitățile de învățământ de stat și private, din România și din străinătate, precum și elevii înscriși la cluburi de teatru/cinematografie, din Palate ale Copiilor/Case de Cultură etc. sau din unități care activează sub codul CAEN 8552, din același ciclu de învățământ, cu condiția să aibă un profesor coordonator.

B. DESCRIERE CONCURS

1. SECȚIUNILE CONCURSULUI

Festivalul se va desfășura cu participare directă sau online, în funcție de situație. Concursul cuprinde cinci secțiuni standard și o secțiune (TRAILERUL DE BUZUNAR) în afara concursului:

BOOVIE Kids - pentru elevi de gimnaziu (clasele a V-a și a VI-a). Secțiunea este împărțită în cinci subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs;

BOOVIE Junior - pentru elevi de gimnaziu (clasele a VII-a și a VIII-a/ a IX-a, pentru țările în care clasa a IX-a este aferentă gimnaziului, de ex. Republica Moldova). Secțiunea este împărțită în cinci subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs;

BOOVIE - pentru elevi de liceu. Secțiunea este împărțită în cinci subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs;

BOOVIE+ - secțiune din domenii diferite, non-literare/non-epice sau conexe cu disciplinele studiate la școală, pentru elevi de gimnaziu și de liceu. La această secțiune sunt acceptate producțiile sub formă de animație și scenariile proprii; cuprinde o singură carte.

ExtRO BOOVIE - secțiune destinată elevilor români din diaspora și elevilor străini; aceștia vor alege o carte din concurs, în conformitate cu ciclul de învățământ căruia îi aparțin;

TRAILERUL DE BUZUNAR - secțiune în afara concursului, la care se pot înscrie, cu respectarea acelorași condiții, echipele care nu s-au încadrat în perioada oficială de înscriere sau cele care nu respectă numărul minim de membri, ori alte articole din prezentul Regulament.

2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CONCURS

2.1. Înscrierea în concurs a elevilor și profesorilor se poate face fie prin aplicația web - Boovie WebApp, disponibilă prin browserele de desktop/laptop/telefoane mobile, urmând linkul Înscrie-te acum din meniul Înscrieri disponibil pe site-ul www.boovie.ro în perioada 28.01 – 10.03.2023, fie din aplicația de mobil Boovie, disponibilă în AppStore (pentru telefoanele cu sistem iOS (iPhone) și în Google Play Store sau Huawei Store (pentru telefoanele cu sistem Android).

2.2. Înscrierea se realizează de către fiecare participant în parte, profesor sau elev, prin completarea formularului de înscriere, după crearea contului de utilizator. După finalizarea procesului de completare a datelor din formular, fiecare participant va găsi în contul propriu un fișier (NIC) aferent Notei de Informare și Consimțământ. Elevii, în plus față de profesori, vor găsi și un formular (APR) aferent Acordului Părinților sau Reprezentantului legal. Atât NIC, cât și APR sunt precompletate cu datele din formular și trebuie descărcate, semnate de titulari și părinții/reprezentanții legali, apoi scanate sau fotografiate cu atenție pentru a fi corect încadrate și lizibile (cu toate informațiile vizibile) și încărcate în același cont personal de utilizator.

2.3. La finalul procesului de înscriere individuală, profesorul poate începe formarea echipelor.

2.4. După completarea numelui echipei, profesorul are următoarele variante la dispoziție pentru a-și înscrie elevii:

• un QRcode pe care elevii îl pot scana direct de pe telefonul profesorului, pentru a-și da acceptul de înscriere în echipă;

• dacă elevii nu sunt în același loc cu profesorul, acesta poate copia linkul spre cererea de acces, pe care îl trimite apoi elevilor;

• linkul poate fi distribuit elevilor și prin apăsarea directă a iconiței specifice de share/distribuire de pe device-ul de pe care și-a accesat contul.

2.5. Profesorul coordonator se va asigura de autenticitatea documentelor și a semnăturilor, precum și de calitatea scanării/fotocopiei documentelor, atât a celor personale, cât si a celorlalți membri ai echipei. Documentele vor putea fi semnate și digital, dar nu cu degetul sau cu orice stylus pen pe ecranul laptopului, al tabletei sau al telefonului, ci cu semnătura electronica la baza căreia stă un certificat digital. Cea mai agreată variantă este cea a tipăririi documentelor, semnarea de către titulari și – pentru elevi – de către reprezentanții legali (chiar și în situația în care elevul are 18 ani împliniți), scanarea și încărcarea în contul său.

2.6. Echipa se consideră înscrisă și eligibilă după verificarea de către organizator a completării corecte și complete a Notelor de Informare și Consimțământ precum și a Acordului Părinților sau Reprezentantului legal, aferente tuturor membrilor echipei. Verificarea presupune nu doar constatarea încărcării documentelor, ci și a veridicității datelor completate sau a semnăturilor. În situația completării eronate, participantul sau chiar toți membrii echipei pot fi invitați (o singură dată!) la recompletarea documentelor cu date corecte, conforme cu realitatea sau în caz contrar pot fi descalificați din concurs.

2.7. Înscrierea în competiție implică acceptarea și respectarea obligatorie și irevocabilă a prezentului Regulament de către toți participanții.

2.8. Aceeași echipă se poate înscrie la două secțiuni, doar în următoarea combinație: Boovie Kids și Boovie+, Boovie Junior și Boovie+ sau Boovie și Boovie+.

2.9. Profesorul coordonator poate solicita încheierea unui contract de parteneriat între unitatea de învățământ în care activează, pe de o parte și, pe de altă parte, Colegiul Național Pedagogic „Spiru-Haret“ Focșani și Asociația Grow Up Project Focșani, ținându-se cont de următoarele:

a) Un profesor poate coordona mai multe echipe, cu condiția ca, pentru fiecare echipă suplimentară, să existe și un al doilea coordonator; pentru o echipă pot fi maximum doi profesori coordonatori;

b) Pentru fiecare echipă se încheie un contract de parteneriat, care va cuprinde numele profesorilor și al elevilor, care va fi disponibil în contul de utilizator al profesorului coordonator, din WebApp sau aplicația mobilă Boovie, cel târziu la data anunțată în acest sens la începutul înscrierilor;

2.10. Profesorul coordonator al echipei trebuie să descarce, începând cu 14.02.2023, parteneriatul, să-l prezinte unității de învățământ din care face parte spre semnarea de către directorul unității, să îl scaneze color și corespunzător din punct de vedere tehnic si estetic și să îl încarce înapoi în același cont al echipei, până la data de 10.03.2023, ora 23:59. După această dată nu se mai acceptă trimiterea parteneriatelor.

2.11. Nu se percep taxe de înscriere și participare pentru elevi și profesori.

2.12. Pentru secțiunea Trailerul de buzunar, numărul de membri ai unei echipe poate varia până la maxim 11. Echipa poate alege oricare dintre cărțile din concurs, respectând ciclul de învățământ căruia îi aparțin. Această secțiune are premii separate și nu este eligibilă pentru Marile Premii din Gala Boovie. Premiile se vor stabili în funcție de numărul de viziualizări și aprecieri pe canalul YouTube al Boovie (40%) și aprecierile juriului (60%).

2.13. De la fiecare școală se pot înscrie oricâte echipe.

3. DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI

3.1. O echipă va fi alcătuită din 6-11 membri, care pot fi din aceeași clasă ori din clase diferite, aparținând aceleiași unități școlare și aceluiași ciclu de învățământ. Un elev poate face parte din 2 echipe diferite, cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

3.2. Se recomandă ca în componența echipelor să existe elevi care au următoarele abilități:

- artistice (actori, scenarist, scenograf, costumier, regizor);

- tehnice (operator cameră video, editor video).

3.3. Fiecare echipă își va alege cartea pentru care dorește să realizeze trailerul pe data de 17.03.2023. Pentru fiecare carte va fi un număr limitat de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Procedura de atribuire a cărților este următoarea:- Echipele citesc toate cărțile propuse în concurs la secțiunea căreia îi aparțin;

- Fiecare echipă îsi va desemna persoana care participă la alegerea cărții, fie un profesor coordonator, fie elevul-lider. Această persoană poate fi schimbată doar cu aducerea la cunoștința Organizatorului și numai cu maxim 48 de ore înaintea votului!

- Alegerea cărții se va face din aplicația pusă la dispoziție de către Organizator numai persoanei desemnate de echipă;

- Echipele care, din diverse motive, nu au participat la alegerea cărții sau nu au reușit să aleagă o carte, vor fi repartizate direct de către Organizator sau prin tragere la sorți, realizată on-line de către Organizator, la subsecțiunile la care mai sunt locuri libere;

- Echipele din străinătate pot alege orice carte dintre cele de la ciclul de învățământ căruia îi aparțin, prin anunț direct către organizatori, la adresa de email [email protected].

3.4. În data de 18.03.2023 are loc tragerea la sorți pentru cărțile la care au rămas locuri libere.

3.5. În perioada 19.03 – 21.05.2023, echipele realizează și trimit trailerele.

3.6. Trailerele vor fi obligatoriu realizate în întregime de către elevii din echipă, care pot cere îndrumare/asistență de la părinți/profesori coordonatori, fără ca aceștia să intervină direct în realizarea produsului final.

3.7. Utilizarea de sunete/muzică, imagini, elemente grafice și efecte se face cu menționarea obligatorie a fiecărui element preluat din domeniul public sau prin achiziționarea drepturilor de autor : nume, prenume autor (unde este cazul), numele fișierului și linkul către sursă. Toate aceste informații vor fi notate într- un singur șablon inserat în creditele finale ale trailerului, și vor fi cuprinse și în fișa tehnică din mailul de transmitere a book-trailerului și a materialului de 20s de promovare a acestuia. (vezi și pct. 3.15)

3.8. Imaginile, efectele și elementele grafice preluate din domeniul public sau prin achiziționarea drepturilor de autor nu pot însuma mai mult de 20 de secunde pe toată durata trailerului.

3.9. Plagiatul artistic este interzis și duce la descalificarea trailerului. Semnalarea unei situații de plagiat artistic se va face printr-un e-mail trimis la adresa [email protected], în maxim șapte zile de la momentul lansării trailerelor pe platforma YouTube. Decizia finală aparține juriului și va fi comunicată oficial.

3.10. Fiecare trailer va conține obligatoriu:

a) Creditele de identificare, respectiv denumirea și sigla unitătii scolare, numele echipei și titlul cărții care stă la baza trailerului; acestea pot fi inserate atât la început, cât și dispersate pe parcursul trailerului;

b) Creditele de producție - numele elevilor din echipă/rolurile îndeplinite în cadrul proiectului, numele profesorului coordonator; se vor specifica, de asemenea, modelul de aparat cu care au filmat, aplicația sau softul cu care au editat filmul, toate sursele din care au fost preluate muzică, imagini etc (vezi art 3.7.), la finalul trailerului, înainte de bloopers;.

c) bloopers – secvențe din timpul realizării proiectului (întâlniri de grup, filmări etc.)

d) Organizatorul va adăuga la fiecare trailer propriile generice inițiale și finale, dar durata acestora nu se va lua în considerare la calculul duratei finale ale trailerului.

3.11. Durata trailerului :

- creditele de identificare și cele de producție pot însuma minim 20s și maxim 30s împreună;

- trailerul propriu-zis va avea minim 3.00 minute și maxim 3.30 minute (fără credite și bloopers);

- bloopers se vor încadra între minim 15 secunde și maxim 30 de secunde;

- durata totală a produsului final se va încadra, ținând cont de cele de mai sus, între minim 3.35 minute și maxim 4.30 minute.

3.12. Toate trailerele vor fi subtitrate în engleză.

3.13. Trailerul va fi trimis în format MP4, fișierul video fiind denumit cu numele echipei și titlul cărții (ex: alfa - cartea cărților.mp4), până la data de 21.05.2023 ora 23:59, prin transfer electronic, la adresa de email [email protected], alături de un fragment relevant ales de echipa producătoare, cu durata de 20 de secunde, din cadrul trailerului, fragment pe care Organizatorul îl va folosi pentru promovarea trailerului în timpul Concursului și care va fi denumit după același model precum trailerul, adăugând la final termenul „promo” (ex: alfa - cartea cărților - promo.mp4).

3.14. Transferul va conține obligatoriu în titlu denumirea echipei și titlul cărții după care s-a realizat trailerul, după modelul numelui fișierului (ex: alfa - cartea cărților). În structura e-mail-ului, va fi cuprinsă și fișa tehnică a book-trailerului.

3.15. Fișa tehnică va cuprinde: timpul de început și timpul de sfârșit al oricărei inserări de tip credit de identificare/de producție de pe parcursul sau de la finalul book-trailerului, cu mențiunea numărului total de secunde aferent fiecărei inserări (ex: credite identificare: scoala = 2s 00:02 - 00:04, echipa 2s 00:04 - 00:06, cartea 2s 00:06 - 00:08, credite de productie 15s 03:05 - 03:20, bloopers 30s 03:20 - 03:50), precum și informațiile referitoare la folosirea de sunete, imagini, clipuri video, sau orice alte creații cu drept de autor, specificându-se sursa și numele autorului.

4. EVALUAREA ȘI PREMIEREA

4.1. Criterii de evaluare pentru book-trailere:

- integrarea semnificațiilor majore ale cărții;

- calitatea narativă a scenariului, adecvat formatului de book-trailer, nu de rezumat;

- montaj, respectarea ritmului vizual și sonor

- forța de persuasiune;

- corectitudinea mesajului scris;

- conceptul regizoral;

- forța imaginii, scenografie, costume, machiaj;

- adecvarea coloanei sonore;

- interpretarea actoricească.

4.2. Prima preselecție va fi realizată de către echipa Boovie. Filmele care nu au respectat regulamentul vor fi trecute la Trailerul de buzunar, echipele realizatoare nu vor participa fizic la festival.

4.3. Juriul de preselecție va evalua online book-trailerele rămase în concurs în perioada 02 iunie – 5 iulie 2023, în aplicația BoovieWebApp. Juriul va stabili ierarhia în cadrul fiecărei subsecțiuni/ secțiuni. 30% dintre trailerele de la fiecare subsecțiune/ secțiune vor intra la evaluarea celui de-al doilea juriu, Juriul de Gală, care va fi prezent fizic în zilele festivalului și va stabili ierarhia finală – premiile I, II, III și Marile Premii.

4.4. Festivalul se va desfășura timp de 3 sau 4 zile, în perioada cuprinsă între 21-30 Iulie 2023. Organizatorii vor preciza detaliile referitoare la desfășurarea efectivă a festivalului după finalizarea discuțiilor cu partenerii și hotelierii, dar nu mai târziu de încheierea înscrierilor.

4.5. Dacă la o subsecțiune sau la secțiunile Boovie+/ ExtRO-Boovie vor fi mai puțin de 3 book-trailere, acestea vor primi un premiu special și vor intra în competiție doar pentru Marile Premii ale Juriului.

4.6. Dacă mai multe trailere au același punctaj, premiul se împarte între echipe.

4.7. Se va organiza o Gală festivă, pentru care vor fi selectate cele mai bune trailere din concurs, pentru următoarele categorii - interpretare feminină, interpretare masculină, scenariu, imagine, montaj, coloană sonoră originală, regie, costume/scenografie, precum și pentru Marele Premiu Boovie®. În cazul în care nu există suficiente trailere cu o coloană sonoră originală, premiul nu se va acorda.

4.8. Se vor acorda premii în bani și/sau produse, participări la cursuri tematice, invitații la emisiuni radio/tv, etc. după cum urmează:

• Premiul I câte unul pentru fiecare subsecțiune în parte, pentru Boovie+, ExtRO Boovie și TdB

• Premiul II câte unul pentru fiecare subsecțiune în parte, pentru Boovie+, ExtRO Boovie și TdB

• Premiul III câte unul pentru fiecare subsecțiune în parte, pentru Boovie+, ExtRO Boovie și TdB

• Mențiuni un număr de mențiuni egal cu 20% din numărul echipelor finaliste la fiecare secțiune), pentru fiecare subsecțiune în parte, pentru Boovie+, ExtRO Boovie și TdB;

• Premiul de popularitate;

• Premiile din Gala festivă:

- Marele Premiu al Juriului pentru Interpretare Feminină/Masculină- Marele Premiu al Juriului pentru Scenariu

- Marele Premiu al Juriului pentru Imagine

- Marele Premiu al Juriului pentru Montaj

- Marele Premiu al Juriului pentru Coloană sonoră original

- Marele Premiu al Juriului pentru Regie

- Marele Premiu al Juriului pentru Costume/Scenografie

- Marele Premiu / Trofeul BOOVIE ®

Partenerii și sponsorii pot acorda mențiuni şi premii speciale.

4.9. Premiul de popularitate se va acorda în urma votului publicului. Trailerele vor fi urcate de către organizatori pe canalul YouTube al festivalului, cu link din Facebook. Se vor lua în considerare doar voturile acordate de către subscriberi pe canalul YouTube al Boovie. Dacă numărul de like-uri este cu minim 100 mai mare decât numărul de vizualizări, trailerul respectiv va fi eliminat de pe lista candidaților la premiul de popularitate, fiind susceptibil de tentativă de fraudă.

4.10. Popularizarea trailerelor de către realizatori pe orice rețea media, online, de socializare etc. înainte de concurs duce la excluderea echipei.

4.11. Membrii tuturor echipelor, precum și toți profesorii implicați vor primi diplome/ adeverințe (de participare, profesor coordonator, profesor însoțitor etc.), după caz.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparţin autorilor, dar sunt cedate şi către BOOVIE ® , prin Asociația Grow Up Project Focșani. După anunțarea câștigătorilor, toate unitățile școlare participante au drept de folosire a book-trailerelor rezultate din concurs, pentru evidențierea activității extrașcolare, participare la alte evenimente educaționale etc, cu păstrarea obligatorie a genericului inițial creat de Organizator.

5.2. Fiecare echipă din România are obligația de a fi reprezentată la galele de la Focșani de minim un profesor (sau părinte/adult cu confirmarea scrisă a directorului unității/Consiliului de Administrație al instituției din care provine echipa) și minim un elev; excepții de la această prevedere pot fi doar situațiile speciale/deosebite care împiedică această minimă reprezentare; în acest caz, profesorul coordonator va transmite o informare către organizatori, nu mai târziu de 24 de ore de la apariția motivelor/situației care împiedică prezența la gală.

5.3. Intrarea în comunitate a echipelor se va face respectând cerințele sanitare legate de COVID-19 în vigoare la data festivalului.

5.4. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat și ștampilat la zi, precum și avizul epidemiologic.

5.5. Profesorul coordonator/părintele/adultul care însoțește grupul va supraveghea elevii pe tot parcursul festivalului, fiind responsabil pentru respectarea tuturor cerințelor Organizatorului cu privire la aspectele comportamentale și administrative, precum cele legate de cazare și servirea mesei, semnarea documentelor aferente acestora, inclusiv de către personalul auxiliar care însoțește grupul, cum ar fi conducătorii mijloacelor de transport cu care grupul face deplasarea.

5.6. Masa este asigurată de organizatori, cazarea este asigurată în limita bugetului disponibil, doar pentru elevii și profesorii însoțitori.

5.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a ajusta prezentul regulament dacă situația o impune, în vederea bunei desfășurări a fiecăreia dintre etape. Ajustările vor fi anunțate în timp util pe site-ul www.boovie.ro și pe canalele social-media (Facebook și Instagram), prin aplicații de mesagerie sau prin contactare directă.

5.8. Regulamentul prezent stipulează condițiile pe care participanții trebuie să le respecte pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea și participarea la BOOVIE ® , Festival-concurs internațional de book- trailere, ediția a VIII-a, înseamnă pentru participanți respectarea necondiționată și irevocabilă a prezentului Regulament.

Sponsori și parteneri

AG Media
BCR
Dedeman
Fundatia Bosch
Pepco Retail
Medlife
Profi
Ascendis
Grow with Google
Microsoft
World Vision Romania
Mindsoft
Fujitsu
DWK 1
Asociația DWK - Fit for Future
Bellman
Bio Circle
DRÄXLMAIER Group
NBHX ROLEM
Stabilus
Lingemann
Preh
EY
ShieldUp
Konica Minolta
Digi
Pandora
Twinkle Star
Neosoft
certSIGN
IC Consulting
European Film Factory
Ora de cinema
Carturesti
Editura Epica
Libraria Humanitas
Grupul Editorial Corint
Editura Litera
Primaria Brasov
RATBV
Centrul Cultural Reduta
Apollonia
Filarmonica Brasov
Voluntariat Brasov
Crucea Rosie
Radio România Actualităţi
AGERPRES
Ministerul Educației
Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani
GrowUp Project
AG Media
BCR
Dedeman
Fundatia Bosch
Pepco Retail
Medlife
Profi
Ascendis
Grow with Google
Microsoft
World Vision Romania
Mindsoft
Fujitsu
DWK 1
Asociația DWK - Fit for Future
Bellman
Bio Circle
DRÄXLMAIER Group
NBHX ROLEM
Stabilus
Lingemann
Preh
EY
ShieldUp
Konica Minolta
Digi
Pandora
Twinkle Star
Neosoft
certSIGN
IC Consulting
European Film Factory
Ora de cinema
Carturesti
Editura Epica
Libraria Humanitas
Grupul Editorial Corint
Editura Litera
Primaria Brasov
RATBV
Centrul Cultural Reduta
Apollonia
Filarmonica Brasov
Voluntariat Brasov
Crucea Rosie
Radio România Actualităţi
AGERPRES
Ministerul Educației
Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani
GrowUp Project
AG Media
BCR
Dedeman
Fundatia Bosch
Pepco Retail
Medlife
Profi
Ascendis
Grow with Google
Microsoft
World Vision Romania
Mindsoft
Fujitsu
DWK 1
Asociația DWK - Fit for Future
Bellman
Bio Circle
DRÄXLMAIER Group
NBHX ROLEM
Stabilus
Lingemann
Preh
EY
ShieldUp
Konica Minolta
Digi
Pandora
Twinkle Star
Neosoft
certSIGN
IC Consulting
European Film Factory
Ora de cinema
Carturesti
Editura Epica
Libraria Humanitas
Grupul Editorial Corint
Editura Litera
Primaria Brasov
RATBV
Centrul Cultural Reduta
Apollonia
Filarmonica Brasov
Voluntariat Brasov
Crucea Rosie
Radio România Actualităţi
AGERPRES
Ministerul Educației
Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani
GrowUp Project