Regulament 2o2o

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Vrem să facem totul ca la carte, transparent și organizat. Vezi ce trebuie sa faci și ce nu!

Descarcă Regulament Boovie® 2o2o

A. DATE GENERALE

1. CE ESTE BOOVIE?

Boovie® este un festival-concurs de book-trailere care oferă participanților o formă de instruire bazată pe dezvoltare personală și mijloace nonformale: citire conștientă, trailer, actorie, scriere creativă, montare-editare film, cinematografie, spot publicitar. Festivalul va avea loc în municipiul Focșani, județul Vrancea în perioada 29 mai – 1 iunie 2020.

2. SCOPUL CONCURSULUI
Scopul concursului constă în motivarea elevilor să citească în mod conștient, prin realizarea unui concurs de book-trailere care să surprindă esența unor romane reprezentative pentru viața adolescentului din toate timpurile și din toate zonele lumii.
3. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Obiectivele generale ale concursului sunt:
– Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi conștient;
– Stimularea gândirii critice și autonome a elevilor, dar și dezvoltarea empatiei;
– Dezvoltarea capacității de lucru în echipă; – Dezvoltarea capacității de a construi un mesaj printr-o abordare integrată;
– Crearea unei viziuni multiculturale și transdisciplinare moderne, conectate la realitățile contemporane.
3.2. Obiectivele specifice ale concursului sunt: – Dezvoltarea competenţelor de analiză și sinteză, prin identificarea semnificațiilor nodale ale unei cărți și redarea acestora în limbaj filmic;
– Încurajarea flexibilității în gândire, a responsabilității pentru deciziile luate în echipă, dar și a trăirii afective;
– Formarea abilităţilor de negociere în echipă și de persuadare, necesare în realizarea unui produs publicitar;
– Dezvoltarea spiritului de competiție pe criterii valorice;
– Dezvoltarea competențelor tehnice și aplicarea lor în realizarea unui book-trailer;
– Stimularea creativităţii și a exprimării acesteia în limbaje multimodale;
– Lărgirea orizontului cultural prin contactul cu lumi și culturi diferite precum și cu situații de învățare diverse.

4. PARTICIPANȚI

Elevi din ciclul gimnazial – clasele a VII-a și a VIII-a, din ciclu liceal – clasele IX – XII, din unitațile de învățământ de stat și private, din România și din străinătate, precum și elevii înscriși la unități care activează sub codul CAEN 8552, din același ciclu de învățământ, cu condiția să aibă un profesor coodonator.

B. DESCRIERE CONCURS

1. SECȚIUNILE CONCURSULUI

Festivalul se va desfășura pe parcursul a patru zile, cu participare directă/echipa completă sau reprezentare parțială, dacă situația o cere. Concursul cuprinde trei secțiuni:
BOOVIE Junior – pentru elevi de gimnaziu (clasele a VII-a și a VIII-a). Este împărțit în 5 subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs.
BOOVIE – pentru elevi de liceu. Este împărțit în 5 subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs.
BOOVIE+ – secțiune din domenii diferite, non-literare/non-epice sau conexe cu disciplinele studiate la școală, pentru elevi de gimnaziu și de liceu. La această secțiune sunt acceptate producțiile sub formă de animație și scenariile proprii.

2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CONCURS

2.1. Înscrierea în concurs a elevilor se face online pe site-ul www.boovie.ro în perioada 1 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020.
2.2. Înscrierea se realizează de către fiecare participant în parte, inclusiv profesorul coordonator, pe baza formularului de înscriere pe site. Ca urmare a înscrierii, fiecare elev va primi pe adresa de mail indicată, nota de informare și consimțământ personalizată.
2.3. Profesorul va centraliza notele de informare și consimțământ, le va scana și le va încărca odată cu completarea integrală a formularului de înscriere a echipei pe site-ul www.boovie.ro, fiind responsabil de veridicitatea datelor fiecărui membru.
2.4. Echipa se consideră înscrisă și eligibilă după verificarea de către organizator a completării corecte și complete a Fișei de înscriere și a Notelor de informare și consimțământ de prelucrare a datelor personale încărcate pe site-ul www.boovie.ro.
2.5. Înscrierea în competiție implică acceptarea și respectarea obligatorie și irevocabilă a prezentului Regulament de către toți participanții.
2.6. Aceeași echipă se poate înscrie la două secțiuni, doar în următoarea combinație: Boovie Junior (gimnaziu) și Boovie+ sau Boovie (liceu) și Boovie+.
2.7. Profesorul coordonator poate solicita încheierea unui contract de parteneriat între unitatea de învățământ în care activează, pe de o parte și, pe de altă parte, Colegiul Național Pedagogic „Spiru-Haret“ Focșani și Asociația Grow Up Project Focșani ținându-se cont de următoarele:
a) Un profesor poate coordona 2 echipe; pentru o echipă pot fi maximum doi profesori coordonatori.
b) Pentru aceeași unitate de învățământ se încheie un singur contract de parteneriat, indiferent de numărul profesorilor coordonatori.
2.8. Nu se percep taxe de înscriere și participare pentru elevi și profesori.
2.9. De la fiecare școală se pot înscrie oricâte echipe, în faza finală vor participa maximum două echipe/ciclu de învățământ/școală în concurs. Selecția echipelor finaliste este realizată de către juriul Boovie. Echipele care nu sunt finaliste vor concura între ele la o secțiune specială a festivalului Boovie, Trailerul de buzunar și vor primi premii și diplome în funcție de numărul de viziualizări și aprecieri pe canalul YouTube al Boovie (40%) și aprecierile juriului Boovie (60%).

3. DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI

3.1. O echipă va fi alcătuită din 7-11 membri, care pot fi din aceeași clasă ori din clase diferite, aparținând aceleiași unități școlare și aceluiași ciclu de învățământ.
3.2. Se recomandă ca în componența echipelor să existe elevi care au următoarele abilități: – artistice (actori, scenarist, scenograf, costumier, regizor); – tehnice (operator cameră video, editor video).
3.3. Fiecare echipă își va alege cartea pentru care dorește să realizeze trailerul pe data de 2 februarie 2020. Pentru fiecare carte va fi un număr limitat de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Procedura de atribuire a cărților este următoarea:
– Echipele citesc toate cărțile propuse în concurs la secțiunea căreia îi aparțin;
– Profesorul coordonator accesează platforma pusă la dispoziție de Organizator și completează cererea pentru atribuirea cărții;
– După trimiterea cererii, primește automat un mesaj de confirmare;
– Echipele care nu au reușit să se înscrie la subsecțiunea dorită, vor fi repartizate la subsecțiunile la care mai sunt locuri libere prin tragere la sorți, realizată on-line de către Organizator.
3.4. În data de 4 februarie 2020 sunt anunțate echipele și cărțile alese de acestea, pe pagina oficială de Facebook a Concursului Boovie și are loc tragerea la sorți pentru cărțile la care au rămas locuri libere.
3.5. În perioada 5 februarie – 30 aprilie 2020, echipele realizează trailerele.
3.6. Trailerele trebuie obligatoriu să fie realizate în întregime de către elevii din echipă, care pot cere îndrumare/asistență de la părinți/profesori coordonatori, fără ca aceștia să intervină direct în realizarea trailerelor.
3.7. Lungimea trailerului se va încadra între minim 3.00 minute (180 secunde) și maxim 3.30 minute (210 secunde); la acestea se adaugă încă 30 de secunde care vor cuprinde obligatoriu secvențe din timpul realizării proiectului (întâlniri de grup, filmări etc.). Așadar, lungimea trailerului va fi de minimum 3.30 minute (210 secunde) și maximum 4.00 minute (240 secunde), incluzând și cele 30 de secunde – bloopers.
3.8. Fiecare trailer va conține obligatoriu: – genericul inițial – 10-15 secunde, va cuprinde, în primul cadru, numele și sigla BOOVIE®, sigla Colegiului Național „Spiru-Haret“ Focșani, a Asociației Grow Up Project și a Inspectoratului Școlar Județean Vrancea; următoarele cadre vor cuprinde denumirea și sigla unității școlare din care face parte echipa, numele echipei, titlul trailer-ului și/sau titlul cărții suport. Acest generic va fi afișat pe site-ul www.boovie.ro de către Organizator și va fi atașat de participant. – genericul final va cuprinde numele elevilor din echipă/rolurile îndeplinite in cadrul proiectului, numele profesorului coordonator ; se vor specifica, de asemenea, modelul de aparat cu care au filmat și aplicația sau softul cu care au editat filmul (maxim 5 secunde). Ultimul cadru al trailerului va cuprinde numele și siglele partenerilor și sponsorilor, care vor rămâne imagine fixă timp de trei secunde; acestea vor fi urcate pe site-ul www.boovie.ro sau vor fi atașate de către Organizator după trimiterea book-trailerelor. – Durata celor două generice se va adăuga la cele maximum 4 minute (240 secunde) ale book-trailerului.
3.9. Coloana sonoră a trailerului va fi obligatoriu ori creație originală, ori preluată exclusiv de pe site-uri care permit preluarea fară încălcarea drepturilor de autor, preferabil din biblioteca YouTube.
3.10. Toate trailerele vor fi subtitrate în engleză.
3.11. Trailerul va fi înregistrat/editat în format MP4 și va fi trimis în perioada 01-03 mai 2020 prin transfer electronic la site-ul www.boovie.ro. Transferul va conține obligatoriu denumirea echipei și a unității școlare, titlul cărții după care s-a realizat trailerul.
3.12. În același transfer electronic va fi atașat și un fragment relevant ales de echipă, cu durata de 20 de secunde din cadrul trailerului, fragment pe care Organizatorul îl va folosi pentru promovare în timpul Concursului.
3.13. Concursul va consta în vizionarea book-trailerelor în cadrul evenimentului în prezența juriului și a publicului.

4. SELECTAREA, EVALUAREA ȘI PREMIEREA

4.1. Selectarea echipelor se va realiza în două etape, după următoarele criterii:
– la înscriere – respectarea punctelor 2.3, 2.4, 3.1;
– după trimiterea book-trailerelor:
  a) verificarea încadrării în timp a trailerului;
  b) respectarea condițiilor referitoare la muzică (3.9);
  c) existența fragmentului de 20 de secunde;
  d) jurizarea și transferul la Trailerul de buzunar a echipelor suplimentare, în cazul în care de la o școală se înscriu mai mult de două echipe (punctul 2.9);
  e) respectarea tuturor regulilor de la punctele 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12.
4.2. Criterii de evaluare pentru book-trailere:
– integrarea semnificațiilor majore ale cărții;
– calitatea narativă a scenariului, adecvat formatului de book-trailer, și nu de rezumat al cărții;
– forța de persuasiune;
– corectitudinea mesajului scris;
– conceptul regizoral;
– forța imaginii, scenografia;
– adecvarea coloanei sonore;
– interpretarea actoricească.
4.3. Se vor acorda premii în bani și/sau produse, participări la cursuri tematice, invitații la emisiuni radio/tv, etc. după cum urmează:
Marele Premiu / Trofeul BOOVIE®
Premiul I – pentru fiecare subsecțiune în parte1
Premiul II – pentru fiecare subsecțiune în parte
Premiul III – pentru fiecare subsecțiune în parte
Premiul pentru cel mai bun book-trailer străin
Premiul de popularitate
Mențiuni – un număr de mențiuni egal cu 20% din numărul echipelor înscrise la fiecare secțiune
Partenerii și sponsorii pot acorda mențiuni şi premii speciale.
4.4. Premiul de popularitate se va acorda în urma votului publicului. Trailerele vor fi urcate de către organizatori pe canalul YouTube, cu link din Facebook. Se vor lua în considerare doar voturile acordate de către subscriberi pe canalul YouTube al Boovie. Publicarea și popularizarea trailerelor de către realizatori pe orice rețea media, online, de socializare etc. înainte de concurs duce la excluderea echipei.
4.5. Membrii tuturor echipelor, precum și toți profesorii implicați vor primi diplome (de participare, profesor coordonator, profesor însoțitor etc, după caz).

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparţin autorilor, dar sunt cedate şi către BOOVIE®, prin Asociația Grow Up Project Focșani. După anunțarea câștigătorilor, toate unitățile școlare participante au drept de folosire a book-trailerelor rezultate din concurs, pentru evidențierea activității extrașcolare, participare la alte evenimente educaționale etc, cu păstrarea obligatorie a genericului de început.
5.2. Nu se percep taxe de participare.
5.3. Cazarea și masa sunt asigurate de organizatori. În privința chetuielilor de transport, implicarea organizatorului va fi limitată și adaptată la dimensiunea costurilor finale.
5.4. Profesorul coordonator însoțește grupul sau poate delega un alt cadru didactic din aceeași școală. Acesta va supraveghea elevii pe tot parcursul festivalului, fiind responsabil pentru respectarea setului de reguli ce-i va fi înmânat la sosire.
5.5. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat și ștampilat la zi, precum și avizul epidemiologic.
5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a ajusta prezentul regulament dacă situația o impune, în vederea bunei desfășurari a fiecăreia dintre etape. Ajustările vor fi anunțate în timp util pe site-ul www.boovie.ro și pe canalele social-media (Facebook și Instagram).
5.7. Regulamentul prezent stipulează condițiile pe care participanții trebuie să le respecte pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea și participarea la BOOVIE®, Festival-concurs de book-trailere, ediția a V-a, înseamnă pentru participanți respectarea necondiționată și irevocabilă a prezentului Regulament.

Descarcă Regulament Boovie® 2o2o

Boovie®

Boovie®

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Privacy Settings saved!
Setari Confidentialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru functionarea site-ului si ele nu pot fi dezactivate.

  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services