Regulament 2021

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
De-a lungul celor cinci ediții ale festivalului, regulamentul a evoluat odată cu fenomenul Boovie, organizarea devenind un cuvânt-cheie. Înainte de a (re)intra în lumea noastră, trebuie să vă dezvăluim câteva actualizări ale regulamentului.

Descarcă Regulamentul Boovie® 2021

Acesta a fost regulamentul valabil la deschiderea oficială a ediției Boovie 2021, 24.01.2021. Regulamentul actual este cel cu modificări aduse la data de 09.03.2021 și poate fi citit aici și descarcat de aici.

A. DATE GENERALE

1. CE ESTE BOOVIE?

Boovie® este un festival-concurs de book-trailere care oferă participanților o formă de instruire bazată pe dezvoltare personală și mijloace nonformale: citire conștientă, trailer, actorie, scriere creativă, montare-editare film, cinematografie, spot publicitar. Festivalul va avea loc în municipiul Focșani, județul Vrancea, în perioada 27 – 29 august 2021 și se va desfășura fizic sau online, în funcție de evoluția situației generate de pandemie.

2. SCOPUL CONCURSULUI

Scopul concursului constă în motivarea elevilor să citească în mod conștient, prin realizarea unui concurs de book-trailere care să surprindă esența unor romane reprezentative pentru viața adolescentului din toate timpurile și din toate zonele lumii.

3. OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Obiectivele generale ale concursului sunt:
a) Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi conștient;
b) Stimularea gândirii critice și autonome a elevilor, dar și dezvoltarea empatiei;
c) Dezvoltarea capacității de lucru în echipă;
d) Dezvoltarea capacității de a construi un mesaj printr-o abordare integrată;
e) Crearea unei viziuni multiculturale și transdisciplinare moderne, conectate la realitățile contemporane.
3.2. Obiectivele specifice ale concursului sunt:
a) Dezvoltarea competenţelor de analiză și sinteză, prin identificarea semnificațiilor nodale ale unei cărți și redarea acestora în limbaj filmic;
b) Încurajarea flexibilității în gândire, a responsabilității pentru deciziile luate în echipă, dar și a trăirii afective;
c) Formarea abilităţilor de negociere în echipă și de persuadare, necesare în realizarea unui produs publicitar;
d) Dezvoltarea spiritului de competiție pe criterii valorice;
e) Dezvoltarea competențelor tehnice și aplicarea lor în realizarea unui book-trailer;
f) Stimularea creativităţii și a exprimării acesteia în limbaje multimodale;
g) Lărgirea orizontului cultural prin contactul cu lumi și culturi diferite precum și cu situații de învățare diverse.

4. PARTICIPANȚI

Elevi din ciclul gimnazial – clasele a VII-a și a VIII-a, din ciclu liceal – clasele IX – XII, din unitățile de învățământ de stat și private, din România și din străinătate, precum și elevii înscriși la unități care activează sub codul CAEN 8552, din același ciclu de învățământ, cu condiția să aibă un profesor coodonator.

Acesta a fost regulamentul valabil la deschiderea oficială a ediției Boovie 2021, 24.01.2021. Regulamentul actual este cel cu modificări aduse la data de 09.03.2021 și poate fi citit aici și descarcat de aici.

B. DESCRIERE CONCURS

1. SECȚIUNILE CONCURSULUI

Festivalul se va desfășura pe parcursul a trei zile, cu participare directă sau online, în funcție de situație. Concursul cuprinde patru secțiuni:
BOOVIE Junior – pentru elevi de gimnaziu (clasele a VII-a și a VIII-a/ a IX-a, pentru țările în care clasa a IX-a este aferentă gimnaziului, de ex. Republica Moldova). Este împărțit în 5 subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs.
BOOVIE – pentru elevi de liceu. Este împărțit în 5 subsecțiuni, câte una pentru fiecare roman înscris în concurs.
BOOVIE+ – secțiune din domenii diferite, non-literare/non-epice sau conexe cu disciplinele studiate la școală, pentru elevi de gimnaziu și de liceu. La această secțiune sunt acceptate producțiile sub formă de animație și scenariile proprii.
EXTRO-BOOVIE – secțiune destinată elevilor români din diaspora.
TRAILERUL DE BUZUNAR – secțiune în afara concursului, la care se pot înscrie, cu respectarea acelorași condiții, echipele care nu s-au încadrat în perioada oficială de înscriere sau cele care nu respectă numărul minim de membri specificat în prezentul Regulament.

2. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CONCURS

2.1. Înscrierea în concurs a elevilor se face online pe site-ul www.boovie.ro în perioada 11.02.2021 – 31.03.2021.
2.2. Înscrierea se realizează de către fiecare participant în parte, inclusiv profesorul coordonator, pe baza formularului de înscriere pe site. Ca urmare a înscrierii, fiecare elev va primi pe adresa de mail indicată, nota de informare și consimțământ personalizată.
2.3. Profesorul va centraliza notele de informare și consimțământ, le va scana și le va încărca odată cu completarea integrală a formularului de înscriere a echipei pe site-ul www.boovie.ro, fiind responsabil de veridicitatea datelor fiecărui membru.
2.4. Echipa se consideră înscrisă și eligibilă după verificarea de către organizator a completării corecte și complete a Fișei de înscriere și a Notelor de informare și consimțământ de prelucrare a datelor personale încărcate pe site-ul www.boovie.ro.
2.5. Înscrierea în competiție implică acceptarea și respectarea obligatorie și irevocabilă a prezentului Regulament de către toți participanții.
2.6. Aceeași echipă se poate înscrie la două secțiuni, doar în următoarea combinație: Boovie Junior (gimnaziu) și Boovie+ sau Boovie (liceu) și Boovie+.
2.7. Profesorul coordonator poate solicita încheierea unui contract de parteneriat între unitatea de învățământ în care activează, pe de o parte și, pe de altă parte, Colegiul Național Pedagogic „Spiru-Haret“ Focșani și Asociația Grow Up Project Focșani ținându-se cont de următoarele:
a) Un profesor poate coordona 2 echipe; pentru o echipă pot fi maximum doi profesori coordonatori.
b) Pentru aceeași unitate de învățământ se încheie un singur contract de parteneriat, indiferent de numărul profesorilor coordonatori.
c) Solicitarea va fi trimisă prin email la adresa contact@boovie.ro
2.8. Nu se percep taxe de înscriere și participare pentru elevi și profesori.
2.9. Pentru secțiunea Trailerul de buzunar, numărul de membri al unei echipe poate varia până la maxim 11. Echipa poate alege oricare dintre cărțile din concurs, respectând ciclul de învățământ căruia îi aparțin. Această secțiune are premii separate și nu este eligibilă pentru Marile Premii din Gala Boovie. Premiile se vor stabili în funcție de numărul de viziualizări și aprecieri pe canalul YouTube al Boovie (40%) și aprecierile juriului (60%).
2.10. De la fiecare școală se pot înscrie oricâte echipe.

3. DESFĂȘURAREA PROPRIU-ZISĂ A CONCURSULUI

3.1. O echipă va fi alcătuită din 6/7-11 membri, care pot fi din aceeași clasă ori din clase diferite, aparținând aceleiași unități școlare și aceluiași ciclu de învățământ.
3.2. Se recomandă ca în componența echipelor să existe elevi care au următoarele abilități:
– artistice (actori, scenarist, scenograf, costumier, regizor);
– tehnice (operator cameră video, editor video).
3.3. Fiecare echipă își va alege cartea pentru care dorește să realizeze trailerul pe data de 04 aprilie 2021. Pentru fiecare carte va fi un număr limitat de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Procedura de atribuire a cărților este următoarea:
– Echipele citesc toate cărțile propuse în concurs la secțiunea căreia îi aparțin;
– Profesorul coordonator accesează platforma pusă la dispoziție de Organizator și completează cererea pentru atribuirea cărții;
– Dupa trimiterea cererii, primește automat un mesaj de confirmare;
– Echipele care nu au reușit să se înscrie la subsecțiunea dorită, vor fi repartizate la subsecțiunile la care mai sunt locuri libere prin tragere la sorți, realizată on-line de către Organizator.
3.4. În data de 6 aprilie 2021 sunt anunțate echipele și cărțile alese de acestea, pe pagina oficială de Facebook a Concursului Boovie și are loc tragerea la sorți pentru cărțile la care au rămas locuri libere.
3.5. În perioada 6 aprilie – 01 august 2021, echipele realizează trailerele.
3.6. Trailerele vor fi obligatoriu realizate în întregime de către elevii din echipă, care pot cere îndrumare/asistență de la părinți/profesori coordonatori, fără ca aceștia să intervină direct în realizarea produsului final.
3.7. Utilizarea de sunete/muzică, imagini, elemente grafice și efecte se face cu menționarea obligatorie a fiecărui element preluat din domeniul public sau prin achiziționarea drepturilor de autor : nume, prenume autor (unde este cazul), numele fișierului și linkul către sursă. Toate aceste informatii vor fi notate într-un singur șablon inserat in creditele finale ale trailerului.
3.8. Imaginile, efectele și elementele grafice preluate din domeniul public sau prin achiziționarea drepturilor de autor nu pot însuma mai mult de 20 de secunde pe toată durata trailerului.
3.9. Plagiatul artistic este interzis și duce la descalificarea trailerului. Semnalarea unei situații de plagiat artistic se va face printr-un email trimis la adresa behonest@boovie.ro, în maxim șapte zile de la momentul lansării trailerelor pe platforma YouTube. Decizia finală aparține juriului și va fi comunicată oficial.
3.10. Fiecare trailer va conține obligatoriu:
a) creditele inițiale ale echipei – denumirea și sigla unității școlare din care face parte echipa, numele echipei, titlul cărții suport – maxim 10 secunde, în primul minut al trailerului
b) creditele finale – numele elevilor din echipă/rolurile îndeplinite in cadrul proiectului, numele profesorului coordonator; se vor specifica, de asemenea, modelul de aparat cu care au filmat, aplicația sau softul cu care au editat filmul, toate sursele din care au fost preluate muzică, imagini etc (vezi art 3.7.) – maxim 15 secunde.
c) Organizatorul va adăuga la fiecare trailer propriile generice inițiale și finale, dar durata acestora nu se va lua în considerare la calculul duratei finale ale trailerului.
3.11. Durata trailerului :
– trailer = minim 3.00 minute și maxim 3.30 minute (incluzând creditele echipei);
– bloopers = 30 de secunde, care vor cuprinde obligatoriu secvențe din timpul realizării proiectului (întâlniri de grup, filmări etc.)
– durată totală a produsului final = minim 3.30 min – maxim 4.00 min
3.12. Toate trailerele vor fi subtitrate în engleză.
3.13. Trailerul va fi trimis în format MP4 până la data de 01 august 2021 prin transfer electronic la adresa de email trailers2021@boovie.ro. Transferul va conține obligatoriu în titlu denumirea echipei și titlul cărții după care s-a realizat trailerul.
3.14. În același transfer electronic va fi atașat obligatoriu și un fragment relevant ales de echipă, cu durata de 20 de secunde, din cadrul trailerului, fragment pe care Organizatorul îl va folosi pentru promovarea trailerului în timpul Concursului.

4. EVALUAREA ȘI PREMIEREA

4.1. Criterii de evaluare pentru book-trailere:
– integrarea semnificațiilor majore ale cărții;
– calitatea narativă a scenariului, adecvat formatului de book-trailer, nu de rezumat;
– montaj, respectarea ritmului vizual și sonor
– forța de persuasiune;
– corectitudinea mesajului scris;
– conceptul regizoral;
– forța imaginii, scenografie, costume, machiaj;
– adecvarea coloanei sonore;
– interpretarea actoricească.
4.2. Echipa Boovie va afișa punctajele obținute în urma jurizării de fiecare book-trailer în parte.
4.3. Dacă la o subsecțiune sau la secțiunile Boovie+/ ExtRO-Boovie/ Trailerul de buzunar vor fi mai puțin de 3 book-trailere, acestea vor primi un premiu special și vor intra în competiție doar pentru Marile Premii ale Juriului.
4.4. Dacă mai multe trailere au același punctaj, premiul se împarte între echipe.
4.5. Se va organiza o Gală festivă, pentru care vor fi selectate cele mai bune trailere din concurs, pentru următoarele categorii – interpretare, scenariu, imagine, montaj, coloană sonoră originală, regie. În cazul în care nu există suficiente trailere cu o coloană sonoră originală, premiul nu se va acorda.
4.6. Se vor acorda premii în bani și/sau produse, participări la cursuri tematice, invitații la emisiuni radio/tv, etc. după cum urmează:
Premiul I pentru fiecare subsecțiune în parte;
Premiul II pentru fiecare subsecțiune în parte;
Premiul III pentru fiecare subsecțiune în parte;
Mențiuni (un număr de mențiuni egal cu 20% din numărul echipelor înscrise la fiecare secțiune)
Premiul de popularitate
Premiul Special Boovie, acordat de către Organizator
și
Premiile din Gala festivă:
Marele Premiu al Juriului pentru Interpretare Feminin/Masculin
Marele Premiu al Juriului pentru Scenariu
Marele Premiu al Juriului pentru Imagine
Marele Premiu al Juriului pentru Montaj
Marele Premiu al Juriului pentru Coloană sonoră originală
Marele Premiu al Juriului pentru Regie
Marele Premiu / Trofeul BOOVIE®
Partenerii și sponsorii pot acorda mențiuni şi premii speciale.
4.7. Premiul de popularitate se va acorda în urma votului publicului. Trailerele vor fi urcate de către organizatori pe canalul YouTube, cu link din Facebook. Se vor lua în considerare doar voturile acordate de către subscriberi pe canalul YouTube al Boovie. Popularizarea trailerelor de către realizatori pe orice rețea media, online, de socializare etc. înainte de concurs duce la excluderea echipei.
4.8. Membrii tuturor echipelor, precum și toți profesorii implicați vor primi diplome (de participare, profesor coordonator, profesor însoțitor etc, după caz).

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparţin autorilor, dar sunt cedate şi către BOOVIE®, prin Asociația Grow Up Project Focșani. După anunțarea câștigătorilor, toate unitățile școlare participante au drept de folosire a book-trailerelor rezultate din concurs, pentru evidențierea activității extrașcolare, participare la alte evenimente educaționale etc, cu păstrarea obligatorie a genericului inițial creat de Organizator.
5.2. Nu se percep taxe de participare.
5.3. Masa este asigurată de organizatori, cazarea este asigurată în limita bugetului disponibil, în situația în care festivalul se va putea desfășura fizic.
5.4. Profesorul coordonator însoțește grupul sau poate delega un alt cadru didactic din aceeași școală. Acesta va supraveghea elevii pe tot parcursul festivalului, fiind responsabil pentru respectarea setului de reguli ce-i va fi înmânat la sosire.
5.5. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, vizat și ștampilat la zi, precum și avizul epidemiologic.
5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a ajusta prezentul regulament dacă situația o impune, în vederea bunei desfășurari a fiecăreia dintre etape. Ajustările vor fi anunțate în timp util pe site-ul www.boovie.ro și pe canalele social-media (Facebook și Instagram).
5.7. Regulamentul prezent stipulează condițiile pe care participanții trebuie să le respecte pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea și participarea la BOOVIE®, Festival-concurs de book-trailere, ediția a VI-a, înseamnă pentru participanți respectarea necondiționată și irevocabilă a prezentului Regulament.

Acesta a fost regulamentul valabil la deschiderea oficială a ediției Boovie 2021, 24.01.2021. Regulamentul actual este cel cu modificări aduse la data de 09.03.2021 și poate fi citit aici și descarcat de aici.

Descarcă Regulamentul Boovie® 2021

Boovie®

Boovie®

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Privacy Settings saved!
Setari Confidentialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru functionarea site-ului si ele nu pot fi dezactivate.

  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services