fă și tu ca această poveste să continue

RO03 BTRL 0400 1205 W651 22XX

Om bun!

Wow! Doar un om cu suflet mare și bun,
care știe și apreciază toate lucrurile bune pe care le facem noi,
prin Asociația Grow Up Project și Boovie®,
ajunge în această secțiune.

Date pentru sponsori

ASOCIAȚIA GROW UP PROJECT
C.U.I. 27823750
B-dul Independenței 43bis, Focșani
Cod 620056, jud. Vrancea
Cod IBAN: RO03 BTRL 0400 1205 W651 22XX
Banca Transilvania Focșani

Contract Sponsorizare P.J.

Verificare asociație

Asociația Grow Up Project figurează în Registrul Entităților și Unităților de Cult
de la data 12.04.2019,
lucru ce poate fi verificat pe baza C.U.I.-ului la acest link.
(Cod de înregistrare Grow Up Project: 27823750)

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 ianuarie al anului următor). 

Persoane fizice autorizate

Pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Microîntreprinderile care sponsorizează, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit, înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderii până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venituri datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Detalii fiscale

Extras din Codul fiscal
Despre Declarația 107